Wtorek, Lipiec 26, 2016
Strefa rodzica Artykuły I Międzynarodowy Kongres Systemu - Edukacja Przez Ruch

11 Kopiowanie

1 XII 2012r. w Przecławiu odbył się XIII Ogólnopolski Kongres Systemu- Edukacja przez ruch, który po raz pierwszy przybrał charakter międzynarodowy, gdyż gościł także przedstawicieli Niemiec.

Organizatorem spotkania pasjonatów systemu EPR była Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego prowadzona przez p. Dorotę Dziamską – autorkę systemu. Sama autorka przywitała gości zebranych w Szkole Podstawowej w Przecławiu krótkim wstępem teoretycznym.

12 Kopiowanie

Edukacja przez ruch jest sposobem prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym realizującym założenia integracji sensorycznej. Poprzez wspomaganie procesów zapamiętywania ułatwia uczenie się. System ten jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, a zakładając, iż poruszanie się odgrywa najbardziej znaczącą rolę w procesie uczenia się-system proponuje dzieciom poruszanie się w trakcie zajęć. Ma to wpływ na koncentrację, tempo pracy, umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Na proporcjonalnym i harmonijnym stymulacji każdej z tych sfer opiera się główna idea systemu, czyli KOŁO HOLIZMU, wywodząca się z poznawczej koncepcji rozwijającego się dziecka prof. Więckowskiego. Według niej dziecko ma konstruować swoją wiedzę na podstawie zdobytych doświadczeń, nauczyciel zaś tak kierować zdobywaniem tych doświadczeń, aby były one atrakcyjne, dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka i były nośnikiem potrzebnych informacji. Koło Holizmu w zakresie rozwoju poznawczego dziecka zakłada jego aktywność matematyczną, aktywność zbierania informacji, wiedzę, aktywność w komunikowaniu się, język i mowę. W obszarze rozwoju fizycznego :fizjologię, motorykę dużą, motorykę małą. W obszarze rozwoju emocjonalnego : emocje, uczucia, duchowość. W obszarze rozwoju społecznego zwraca się uwagę na układ dziecko-dorosły, dziecko-grupa, dziecko (jako indywidualna jednostka).

Kongres został zainaugurowany występem Zjednoczonych Orkiestr Flażoletowych pod kierunkiem Wojciecha Wietrzyńskiego – twórcy ruchu flażoletowego w Polsce. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów ze Szczecina i Przecławia, a także orkiestra nauczycieli –flażolecistów zachwyciła wspaniałym wykonaniem wielu utworów, m.in. „Amazing Grace”, „Sanna”, „Marana tha”, „Morgen kommt der Weihnachtsmnn”, „Guten morgen”.

13 Kopiowanie

Tematem tej międzynarodowej konferencji były „Legendy w przestrzeni edukacyjnej dziecka”. Uczestnicy warsztatów przypomnieli sobie znane legendy i zapoznali się z ciekawą formą przekazania ich swoim uczniom. Temat był bliski zarówno gościom z zagranicy jak i tym, którzy przyjechali do Przecławia z całej Polski, np. z Poznania czy Wrocławia, gdyż legendarne postacie znamy wszyscy (chociażby Gryfa, Syrenkę i in.). Dorota Dziamska pięknymi słowami zachęciła uczestników do pracy : „Legendy nie mają granic, podobne występują w Polsce i w Niemczech. Chociaż dzieciom warto czasem wyznaczać granice, są granice, które warto przekraczać lub likwidować”.

I Międzynarodowy Kongres Systemu - Edukacja przez ruch był wspaniałą okazją do zgłębienia zalet jego założeń. Treści przekazywane były w niezwykle atrakcyjny sposób. Uczestnicy zajęli na ten czas miejsca swoich uczniów i przeżyli ciekawe lekcje, które natychmiast chcieliby przenieść na grunt swoich placówek. Wszystkie warsztaty w Przecławiu prowadzili nauczyciele kończący właśnie roczny kurs trenerski EPR. Ich zapał, zaangażowanie, świetne przygotowanie zajęć były godne oklasków, którymi zostali nagrodzeni po zakończeniu warsztatów. Otrzymali również gratulacje od autorki – Doroty Dziamskiej.

Beztytułu Kopiowanie

Na uznanie zasługuje też Szkoła Podstawowa w Przecławiu, która wspaniale przyjęła gości w swoje progi . Warsztaty odbywały się w grupach rozmieszczonych w przestronnych salach lekcyjnych. Szkolne korytarze ozdobiono przepięknymi pracami dzieci, wykonanymi podczas pracy właśnie z wykorzystaniem systemu Doroty Dziamskiej. W czasie przerw w warsztatach uczestnicy mogli zwiedzać szkolne hole, podziwiać dekoracje, skorzystać z bufetu lub nabyć pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

15 Kopiowanie

                16 Kopiowanie       

17 Kopiowanie

18 Kopiowanie

                                                                                                       Anna Gorczak

Login Form